Invajo - Events tool

Master Class - Hållbar verksamhetsutveckling och ledarskap

Utvärdering Master Class: Hållbar verksamhetsutveckling och ledarskap

Tack för ditt deltagande på vår utbildning!

Vi uppskattar verkligen om du vill svara på några korta frågor, dina åsikter är värdefulla för oss. 

 

Kursmaterialet får du i ett separat mail. 

 

Allt gott

CSR Västsverige

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)