Invajo - Events tool

ESS/MAX IV Summit online

Tack för din medverkan på ESS/MAX IV Summit 2021!

Implementeringsplanen är ESS/MAX IV-kansliets verktyg för att nå målet att "År 2028 är ESS och MAX IV hörnstenar i ett världsledande center för life science och materialvetenskap". Det är ett levande dokument som med din hjälp kommer att uppdateras löpande, årets Summit var en del av detta arbete och vi är mycket tacksam för att du tog dig tid att delta.

Dina svar på nedanstående frågor hjälper oss ytterligare, särskilt med utformningen av seminarier, workshops och konferenser under de kommande åren. 

Tack på förhand,

Mikaela Rapp, ansvarig ESS/MAX IV-kansliet

Vetenskapsrådet & Vinnova vill gärna att du svarar på frågorna nedan