Invajo - Events tool

Webinar: Järnkoll på personuppgifter i ostrukturerad data

Tack för att du var med!

Tack för att du deltog på vårt webinar kring personuppgifter i ostrukturad data. Vill du se webinaret på nytt så hittar du videon här intill.

Om du har några frågor kring ämnet, eller vill komma igång direkt med att skapa en lösning för din organisation, kontakta Käbi Hansson på Pulsen Integration. Käbi når du på e-post kabi.hansson@pulsen.se.

Med vänliga hälsningar

/Teamet på Aigine, Shibuya och Pulsen Integration