Invajo - Events tool

Klimatklivskonferens 2021 – Hållbara Transporter

Klimatklivskonferens 2021 - Hållbara transporter, utvärdering

Hej!

Tusen tack för ert deltagande på dagens konferens! Vi behöver nu din hjälp med feedback som kommer att användas för att planera nästkommande konferens. Enkäten tar cirka 10 minuter.

Tack för dina synpunkter!

/Naturvårdsverket

Enkät

Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelserna vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)