Invajo - Events tool

Workshop om jämställd industri – den attraktiva arbetsplatsen

Utvärdering träff med Fyrbodals kvinnliga industrinätverk

Tack för ditt deltagande på träffen med Fyrbodals kvinnliga industrinätverk. 

Vi uppskattar om du vill dela med dig av dina tankar kring träffen. Dina åsikter är mycket värdefulla för oss! 

 

Vänligen

IUC Väst, CSR Västsverige, Högskolan Väst och Siemens

Enkät

Fyrbodals kvinnliga industrinätverk vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)