Invajo - Events tool

SISAB Forum 29 april

Ta del av sändningen från SISAB Forum 29 april

Tack för att du deltog på SISAB Forum i samarbete med Stockholmshem den 29 april. Här kan du ta del av inspelningen från webbsemiariet. Inspelningen är tillgänglig till och med 18 maj. 
 

Frågor och svar från SISAB Forum 29 april om Rättvist byggande 

Frågor om Rättvist byggande kan ställas till rb@sisab.se


Hur lång tid i snitt löper från en oannonserad arbetsplatskontroll till faktisk åtgärd?
Det beror på bristerna som upptäcks på plats. Vi försöker återkoppla till huvudentreprenör så fort som möjligt (dagen efter) men arbetsplatskontrollerna kräver efterarbete och verifiering hos rätt myndighet för bristen som upptäckts. 

Sker kontroller enbart via upphandlad leverantör?
Ja - då organiserad brottslighet finns i branschen behöver personal som gör arbetsplatskontrollerna vara rustade för en eventuell hotfull situation. 

Skulle det vara en konkurrensfördel om byggbolaget garanterade att det inte finns arbetslivskriminalitet på sin arbetsplats? 
Ja - det är idag svårt för ett byggbolag att garantera detta men att ha en upprättad plan för att hantera och förebygga kriminalitet i entreprenörsleden är en konkurrensfördel. 

Missa inte nästa SISAB Forum tisdag den 25 maj kl. 8.15. Den här gången kommer vi att prata självstyrande fastigheter och AI. Håll utkik efter mer information och inbjudan.