Invajo - Events tool

Konkret hjälp till Design thinking

Tack för ditt deltagande

Hej och hoppas att du hade en givande frukost.

Vi skulle bli väldigt tacksamma om du kan ta dig 1 minut och svara 8 korta frågor kring morgonen.

Enkät

Östsvenska Handelskammaren vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)