Invajo - Events tool

ÖMS Kunskapskonferens

Tack för ditt deltagande på Östra Mellansveriges Kunskapskonferens!

Vi är väldigt glada att du valde att delta på ÖMS Kunskapskonferens - och hoppas att du tog med dig spännande tankar, för hur vi kan fortsätta utveckla en hållbar besöksnäring tillsammans. 

Vi vill gärna veta vad du tyckte om dagen, för att förbättra utförandet inför nästa Kunskapskonferens. 

Vi blir väldigt tacksamma om du vill svara på några frågor, svaren är anonyma. 

Stort tack och varmt välkommen nästa år! 

Enkät

Stua vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)