Invajo - Events tool

Utvärdering seminarium med workshop: Hållbara leverantörskedjor

Tack för ditt deltagande på föreningens seminarium med workshop!

Du och dina kollegor är varmt välkomna att lära er mer om hållbara inköp i föreningens fokusgrupp, mer info och anmälan. 


Vi uppskattar om du vill dela med dig av dina tankar kring detta arrangemang så att vi kan göra det ännu bättre till nästa gång. Dina åsikter är mycket värdefulla för oss!


Vänligen

CSR Västsveriges kansli

 

Delmål i Agenda 2030 som relaterar till seminariet:

 • 1.2 MINSKA FATTIGDOMEN MED MINST 50 %
 • 3.9 MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH FÖRORENINGAR
 • 8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT
 • 8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA
 • 8.7 UTROTA TVÅNGSARBETE, MÄNNISKOHANDEL OCH BARNARBETE
 • 8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
 • 10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA
 • 10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
 • 9.2 FRÄMJA INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING
 • 12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING
 • 12.7 FRÄMJA HÅLLBARA METODER FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)