Invajo - Events tool

Framtidsspaning - Så blir hållbarhetsåret 2021!

Tack för ditt deltagande och utvärdering

Hej, 

Stort tack för ditt deltagande på nätverksträffen med CSR East Sweden om hållbarhetsåret 2021! 

Framåt tillsammans för en hållbar framtid! 

Enkät

CSR East Sweden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)