Invajo - Events tool

Tack för ditt deltagande på GRC DAGEN 2019

Tack för din medverkan på GRC DAGEN 2019. Vi hoppas att dagen var intressant och gav dig ny kunskap och nya insikter inom ämnena Governance, Risk och Compliance, och vi hoppas att vi får se dig på vårt nästa event!

Vi vill alltid förbättra oss till nästa gång. Därför hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att svara på enkäten längst ner på sidan. Det tar ungefär 5 minuter. 


För ytterligare dialog och frågor, kontakta: 

Martin Bohlin, VD Transcendent Group Stockholm

martin.bohlin@transcendentgroup.com

073- 098 60 43

Enkät

Transcendent Group vill gärna att du svarar på frågorna nedan