Enkät: Informationsmöte Drive Swedens utlysning “Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik”

Tack för att du deltog på Informationsmöte Drive Swedens utlysning “Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik”. Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under mötet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.


Allt gott
Drive Sweden

Drive Sweden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)