Invajo - Events tool

Kompetensfrukost: tema IT

Tack för ditt deltagande och utvärdering

Hej och hoppas att du hade en givande frukost.

Vi skulle bli väldigt tacksamma om du kan ta dig 1 minut och svara på några korta frågor kring morgonen. 

Enkät

Östsvenska Handelskammaren/ Norrköpings kommun vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)