Invajo - Events tool Get people together

Campus Vänners stipendieutdelning och nätverksträff

Stort tack för din medverkan på Campus Vänners stipendieutdelning

Hej! 

Tack för att du medverkade på vårens stipendieutdelning. Vi hoppas att du det trevligt! 

För att göra nästa gång ännu bättre är dina åsikter viktiga. Vi hoppas att du vill svara på tre enkla frågor.  

 

Bifogat finner du resutlatet från de tvår frågor som Emma ställde till er i publiken. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Mikael & Frida 

Campus Vänner 

Campus Vänner vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)