Invajo - Events tool

Frukostmöte Campus Vänner

Vad tyckte du om vår frukost?

I vår strävan att ständigt bli bättre är dina åsikter viktiga för oss!

Enkät

Campus Vänner vill gärna att du svarar på frågorna nedan