Kinatimmen i Almedalen – Kinas roll i en ny världsordning

Tack för att du deltog i Kinatimmen i Almedalen 2017

Den 4/7 under politikerveckan i Almedalen ordnade Sweden-China Trade Council i samarbete med Six Year Plan och DLA Piper en mycket lyckad eftermiddag om Kina i Almedalen. Kinadagen i Almedalen, som nu arrangerats i fem år i rad, har blivit ett viktigt forum för fördjupade diskussioner om ekonomi och politik, handel och mänskliga rättigheter, Sverige och Kina i världen. Tack alla som var med och gjorde detta möjligt - detta är Almedalen när det är som bäst!

De senaste tjugo åren har inneburit en dramatisk, global maktförskjutning från USA och Europa mot Asien. Kina som tidigare var “världens fabrik” är idag, mätt i köpkraft, också världens största ekonomi och en viktig global aktör med konkurrenskraftiga privata och statliga företag som verkar inom alla branscher och har verksamhet över hela världen. Mellan 2004 och 2014 ökade Kinas utländska investeringar över femton gånger. Kina kommer att spela en avgörande roll i alla globala ödesfrågor framöver - i konfliktförebyggande, fredsbevarande, internets styrning, klimatförändringar och genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling.

Samtidigt tycks fyra decennier av ekonomisk reform och handel inte ha resulterat i ett mer demokratiskt Kina. Tvärtom hävdar många kinesiska experter att Kina blivit mer repressivt under president Xi Jinping. Denna övergång till ett mer självsäkert och kraftfullt hävdande av partistatens makt märks också i Kinas utrikespolitik. Den tidigare policyn att “hålla en låg profil och bida sin tid” (taoguang yanghui) — har ersatts med en mer offensiv hållning under Xi. Dessa aspekter av Kinas utveckling ger anledning till oro. 

Vilken roll spelar Kina i den nya framväxande världsordningen och vad betyder landets utveckling för Sverige? Hur går det för Sverige att få ihop olika intressen i relationen med Kina? Kinesiska investeringar i Norden - är det ett hot eller en möjlighet? 

Dessa stora och komplexa frågor gick vi på djupet med under en hel eftermiddag i Six Year Plans trädgård i Almedalen. Medverkade gjorde Ola Wong, journalist och författare; Malin Oud, styrelseledamot SCTC och Stockholmschef Raoul Wallenberginstitutet; Björn Jerdén, programchef Asien Utrikespolitiska Institutet; Birgitta Ed, partner och senior adviser Six Year Plan; Börje Ljunggren, ambassadör till Kina 2002-2006 och författare; Lars Fredén, ambassadör till Kina 2010-2016 och författare; Pär Uhlin, styrelseledamot SCTC och vd Six Year Plan; Marianne Ramel, styrelseledamot SCTC och partner DLA Piper Sweden; Mattias Bergman, vd NEVS; och Peter Ling-Vannerus, Head of SEB Beijing. 

Stort tack för att ni delade med er av era kunskaper och erfarenheter på ett så öppet och personligt vis! Det finns inga enkla svar på frågorna vi ställde oss, men att utforska dem tillsammans och göra en gemensam problemanalys är åtminstone ett första steg mot att finna lösningar och bättre strategier.  

Stort tack också till alla som kom för att lyssna, mötas och samtala! Vi ser fram emot att ses igen nästa år på Kinadagen i Almedalen!

 PS. Se Ola Wongs anförande på Six Year Plan på Facebook DS.