Tillitsbaserad projektledning - Frukostseminarium den 1/6

Tack för ditt deltagande!

Tack för att du deltog på vårt seminarium - Tillitsbaserad projektledning.

Nedan finns länk till presentationsmaterialet. Vi skulle även gärna vilja veta hur du upplevde seminariet samt vilka ämnen som skulle intressera dig att höra om i framtiden. Vi vore därför glada om du ville fylla i vår korta utvärdering. 

Till presentationen
Till enkäten

Kontakta gärna Peter Dahlén om du har fler frågor om detta spännande ämne eller vill veta mer om vad vi på Frontit kan hjälpa till med.

Hälsningar,
Vännerna på Frontit

 

Missa inte vårens sista webbinarium: Stressekvationen- en tankemodell för hållbara organisationer den 20/6. Stress är den största anledningen till sjukskrivning hos akademiker, men till skillnad från andra arbetsmiljöproblem läggs ansvaret för stresshantering allt för ofta på individen. Genom att belysa sambanden mellan press, komplexitet och trygghet ger Stressekvationen perspektiv att angripa stress på systemnivå. Visst låter det intressant! Var med oss den 20/6 klockan 8.30-9.15.
Anmäl dig här.