Invajo - Events tool

Plast i vården - dialogmöte

Enkät om plast i vården

Roligt att ni ville vara med på webbinariet "Plast i vården"!

Som vi nämnde på webbinariet har Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att ansvara för en nationell plastsamordning. Inriktningen för arbetet är att samla, bygga upp och sprida kunskap om plast och mikroplast, samt att samordna och driva frågor i syfte att bidra till hållbar plastanvändning. Detta ska vi göra tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer. 

För att vi i vårt arbete ska kunna stötta arbetet för en hållbar plastanvändning på ett så bra sätt som möjligt skulle vi gärna vilja veta vilka kunskapsbehov du ser i din organisation och hos dem (leverantörer m fl) som ni på olika sätt samarbetar med.

Vi hoppas därför att du vill dela med dig av dina tankar genom att svara på några frågor.

Tack för att du tog dig tid!

/Naturvårdsverket 

Enkät

Naturvårdsverket tillsammans med nationella kansliet hållbar upphandling vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)