Enkät: Drive Sweden Lunch & Learn: Ny handbok för trafikstrategiskt arbete från Trafikverket

Tack för att du deltog under Drive Sweden Lunch & Learn: Ny handbok för trafikstrategiskt arbete från Trafikverket. Vi skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet, så att vi får viktig input till kommande möten och initiativ.

Tack på förhand!

Drive Sweden

Drive Sweden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)