Invajo - Events tool

Tack för att du ville Quiza med oss!

Signa gärna upp dig på vårt nyhetsbrev för studenter för att få reda på fler saker som vi har på gång. Signa upp här!

Den inspelade versionen och Filips PDF kommer att finnas tillgängliga nästa vecka. Vi skickar ettt mejl när det finns tillgängligt!

Enkät

Sweco Sverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan