Invajo - Events tool

Kost och cancer - hur hänger det ihop?

Utvärdering Kost och cancer

Tack för att du deltog på Cancerfondens seminarium ”Kost och cancer – hur hänger det ihop?” den 17 oktober!

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss att bli ännu bättre genom att svara på några frågor om hur du upplevde seminariet.

Stort tack på förhand!

Varma hälsningar

Elin Ramfalk, Chef Prevention

Enkät

Cancerfonden & Dietisternas Riksförbund vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)