Invajo - Events tool

Karin Söderdagarna

Utvärdering av Karin Söderdagarna

Hej,

Stort tack för ditt deltagande i Karin Söderdagarna! Vi vill gärna veta vad du tyckte för att kunna utveckla evenemanget till nästa år. Därför skulle vi uppskatta om du vill svara på några korta frågor. Några av frågorna har en skala från 1 till 5, där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt. Vi ser fram emot ditt svar senast söndagen den 25 oktober.

Tack på förhand och ha en riktigt fin vecka!

Med vänlig hälsning,

Centerpartiets internationella kommitté

 

Vid frågor, kontakta internationell chef: karin.carlesten@centerpartiet.se.

Enkät

Centerpartiets internationella kommitté vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)