Invajo - Events tool

Nätverksträff låglandsleder

Svara på fem korta frågor om nätverksträffen!

Hej!

Det skulle vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet med att utveckla nätverksträffarna för låglandsleder om du tog dig tid att svara på fem korta frågor om träffen!

Här kommer en påminnelse om del olika delarna av programmet till hjälp att svara på frågorna:

 • Morgonvandring över Åsberget, Bengt Wallin, Höga Kusten Walkabout
 • Arrangörer hälsar välkomna till årets nätverksträff, Jean Esselström, Länsstyrelsen Västernorrland, Lisa Diehl, Naturvårdsverket
 • Bengt Wallin berättar om morgonens vandringstur och Höga Kustenledens tillkomst
 • Hållbar Besöksnäring, Joel Libell, Höga Kusten Destinationsutveckling
 • Nulägesuppdatering Nationellt ramverk för vandringsleder, Johan Engström, Visit Dalarna
 • Besöksräkning Höga Kustenleden, Jean Esselström, Länsstyrelsen Västernorrland
 • Utmaningar i förvaltningen, Mikael Westman och Ann Holst, Örnsköldsviks kommun, Patrik Asplund, Kramfors kommun
 • Ledutveckling för företagsutveckling, Niklas Selin, Region Västernorrland
 • Besöksräkning i Finland, Carina Wennström, Forststyrelsen
 • Världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård, Malin Henriksson, Forststyrelsen
 • Allemansrätten, Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket
 • Workshop ledgradering Nationellt ramverk för vandringsturismleder, Kenneth Joelsson, Tourism in Skåne, Olof Wängborg, Västkuststiftelsen och Glenn Larsson, Smålandsleder
 • Individuell utomhusreflektion över varför vi jobbar med att få ut människor i naturen, Jean Esselström, Länsstyrelsen Västernorrland
 • Workshop digitalt informationsutbyte vandringsleder, Anna Halvarsson och Lisa Diehl, Naturvårdsverket
 • Övning finansieringsformer, Jean Esselström, Länsstyrelsen Västernorrland, Lisa Diehl, Naturvårdsverket
 • Tiden mellan programpunkterna såsom mat- och fikapauser etc.

 

Återigen, stort tack för ditt medverkande under nätverksträffen och tack på förhand för att du vill hjälpa oss att bli ännu bättre!

Enkät

Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)