Enkät: Framtidens kollektiva mobilitet - Nya resvanor med mer individanpassade tjänster

Tack för att du deltog under eventet Framtidens kollektiva mobilitet - Nya resvanor med mer individanpassade tjänster. Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under seminariet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.

Allt gott
Drive Sweden

DriveSweden och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik vill gärna att du svarar på frågorna nedan