Invajo - Events tool

Lögn, lögn och förbannade sanning

Tack för ditt deltagande

och hoppas att du hade en givande morgon. Kort artikel om morgonen finns här

Enkät

Östsvenska Handelskammaren vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)