Invajo - Events tool

Vårmötet 2019

Utvärdering Digpros Vårmöte 2019

Vi på Digpro vill tacka för er medverkan på årets Vårmöte. För att göra nästa års användarträff ännu bättre så är det viktigt för oss att veta vad ni deltagare tycker och vi ber er därför att fylla i nedanstående utvärderingsformulär.

Med Vänliga Hälsningar
Digpro

Enkät

Digpro vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)