Invajo - Events tool

Tack för en trevlig morgon

Vad roligt att så många av er ville komma!
Bilder från eventet kommer upp på vår facebook och Instagram inom kort.

Enkät

Nercia och Östsvenska Handelskammaren vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)