Invajo - Events tool

Träning och cancer - hur hänger det ihop?

Utvärdering Träning och cancer

Tack för att du deltog på Cancerfondens seminarium ”Träning och cancer – hur hänger det ihop?” den 14 november i Helsingborg!

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss att bli ännu bättre genom att svara på några frågor om hur du upplevde seminariet.

Stort tack på förhand!

Varma hälsningar


Ulrika Årehed Kågstöm, generalsekreterare på Cancerfonden

Enkät

Cancerfonden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)