Invajo - Events tool

Hbg Frukost 17/4

Vad tyckte du om näringslivsfrukosten den 17/4?

Hej!

I vår strävan att ge dig som företagare den information och inspiration som man önskar så är din åsikt är viktig för oss.

Nedan följer några frågor som vi skulle vilja att du svara på.

Har du andra funderingar som vi inte täcker in i våra frågor så kan du vända dig direkt till oss på

naringslivsservice@helsingborg.se

 

Glöm inte att anmälda dig till "Göra affärer med Helsingborgs stad"

https://sv-se.invajo.com/event/helsingborgsstad/g%C3%B6raaff%C3%A4rermedhelsingborgsstad.3 

Enkät

Helsingborgs stad vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)