Inspel till Drive Swedens utlysning 2023

Enkät: Workshop Inspel till Drive Swedens utlysning 2023

Tack för att du deltog under workshop Inspel till Drive Swedens utlysning 2023. Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under seminariet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.


Allt gott
Drive Sweden

Drive Sweden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)