Invajo - Events tool

Utvärdering nätverkslunch - Göteborg

Tack för din medverkan på CSR Västsveriges evenemang!

 

Ta dig gärna tid att svara på några korta frågor i en utvärdering, vi uppskattar dina åsikter. 

 

Med vänlig hälsning 

CSR Västsverige

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)