Nationell strategi för miljöbalkstillsynen 2022–2024

Utvärdering av lanseringen av nationella strategin för miljöbalkstillsynen.

Varmt tack för din medverkan i lanseringen av nationella strategin för miljöbalkstillsynen.
Vi utvärderar webinariet framförallt för att fånga upp behov och frågor till det fortsatta arbetet med implementeringen av strategin. 
Vi hoppas att du har ett par minuter att medverka!

Den information du lämnar här samt frågorna som samlades in via Menti under webinariet kommer att tas in i arbetet med strategins hemsida och även vara underlag för Miljöbalksdagarna preliminärt planerade att genomföras i mars 2020. Miljöbalksdagarna arrangeras av Naturvårdsverket vartannat år. Övergripande ska konferensen bidra till lärande och samverkan som stödjer Miljöbalkens möjlighet att bidra till hållbar utveckling enligt Sveriges miljömål och Agenda 2030. vill du komma med fler inspel till Miljöbalksdagarna : www.naturvardsverket.se/miljobalksdagarnaNaturvårdsverket vill gärna att du svarar på frågorna nedan