Invajo - Events tool

Facebook & GDPR - nya lagar, nya algoritmer, samma marknad.

Tack för en trevlig morgon!

Fredagens seminarium var faktikst vårt första där vi bjuder in experter inom aktuella ämnen. Ambitionen är att arrangera några stycken till under året så hoppas du kommer även nästa gång. 

Vi vill också passa på att tacka Sofia och Simon för riktigt bra föreläsningar. Deras konstaktuppgifter finns på eventsidan. Vill du ta del av material från seminariet, mejla per@invajo.com.  


Bästa hälsningar,

Linda, Sofia & Per 

 

Konktaktuppgifter:

linda@invajo.com  / 0707161186

sofia@invajo.com / 0722779802

per@invajo.com / 0723410322

Enkät

Invajo vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)