Enkät: Rundabordssamtal om hanteringen av mikromobilitet

Tack för att du deltog under Rundabordssamtal om hanteringen av mikromobilitet den 11 oktober! Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under seminariet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.

Vi kommer i god tid kalla till de uppföljande möten som nämndes under eventet.

Allt gott
Drive Sweden

Drive Sweden/RISE vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)