Invajo - Events tool

Upphandlingsseminarium

Tack för senast!

Igår besökte du vårt upphandlingsseminarium och vi hoppas att det uppfyllde dina förväntningar. För att bli ännu bättre vill vi gärna veta vad du tycker, både om seminariet och om vårt arbete med upphandling i Landskrona stad. (Observera att dina svar är anonyma.)

Enkät

Landskrona stad vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)