Invajo - Events tool Skapa event gratis

Levnadsvanor - individens eller samhällets ansvar?

Återkoppling Levnadsvanor - individens eller samhällets ansvar?

Tack för att du deltog i seminariet Levnadsvanor - individens eller samhällets ansvar?

Är det något du vill diskutera, framföra eller har frågor om, vänligen kontakta Elin Ramfalk elin.ramfalk@cancerfonden.se

Nedan följer tre korta frågor som vi tacksamt tar emot svar på.

Hälsningar
Cancerfonden

Enkät

Cancerfonden, Acko Ankarberg Johansson ordförande socialutskottet, Kristina Nilsson vice ordförande socialutskottet vill gärna att du svarar på frågorna nedan