Invajo - Events tool

FrukostAkademin Säby Säteri 7:e maj

FrukostAkademin hos Säby Säteri

Hej alla företagare och nätverkare!

Det var en mycket spännande och uppskattad föredragning av Kay Török samt aktuell infromation från våra olika kommuner angående miljöfrågor. Tack alla ni som kom och ni som tyvärr inte kunde av något skäl så har eventet streamats; Gå till Värmdö Näringslivs FB-sida.  

Glöm inte att besöka vår hemsida också där det inom kort kommer att ligga ett referat; www.frukostakademin.org

Efter detta event skulle vi gärna vilja veta lite vad du tycker och inte bara om detta event utan även om lite annat som kan hjälpa oss att bli ännu bättre. Hoppas du har några minuter över det vore värdefullt för oss!!

Glöm nu inte heller att boka in vår sista frukostträff för säongen på Yasuragi den 18:e juni. Då kommer Leila Karachouai  att prata om....hur vi kan utveckla oss själva och samhället genom att bl a bygga broar men också hufr viktugt det är med ett gott humör!!

Välkomna då...anmälan kommer inom kort

Önskar Vännerna från FrukostAkademin

Enkät

FrukostAkademin Nacka-Värmdö vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)