Invajo - Events tool Get people together

Skövde idrottsgala 2020

Skövde Idrottsgala 2020 Utvärdering

Utvärdering av Skövde Idrottsgala 2020.

Enkät

Skövde kommun vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)