Invajo - Events tool

Upphandlingsseminarium

Tack för senast!

Du deltog i vårt upphandlingsseminarium på Linc den 25 januari. För att bli ännu bättre vill vi gärna veta vad du tycker om dagen och om vårt arbete med upphandling.

Om du har en kollega som du tycker ska delta i vårt upphandlingsseminarium tipsa gärna om nästa tillfälle som är den 24 april. Föranmälan kan göras redan nu till naringsliv@landskrona.se.

 

Enkät

Landskrona stad vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)