Barn, Liv och Trafik 2017

Reminder! Barn, Liv och Trafik 2017 - Vad tyckte du?

Åter igen, ett varmt tack för att du bidrog till en spännande och innehållsrik dag under konferensen Barn, Liv och Trafik i Göteborg den 7 mars. Vi hoppas att du tog med dig många insikter, kunskaper och nya kontakter du kan ha användning av i din arbetsvardag.

Vi vill puffa för att just dina synpunkter på konferensen är viktiga för oss inför framtiden. Om du inte redan svarat vore vi därför ytterst tacksamma om du vill hjälpa oss och svara på några korta frågor. Tack på förhand!!

Merparten av presentationerna har du möjlighet att ta del av här:

https://www.slideshare.net/ntfvast/

Se även bildspel från konferensen på www.vast.ntf.se

 

Tack och på återhörande!

 
NTF Väst

NTF Väst vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)