Invajo - Events tool

Tack för att du kom!

Tack till dig som deltog på föreläsningsdagen "Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik" med Bo Hejlskov Elvén och Anna Sjölund den 31 augusti. 
Natur & Kultur Akademi är en nystartad verksamhet med syfte att arrangera fortbildning inom pedagogik, psykologi och ledarskap. Vi vill vara så bra och relevanta som möjligt inom området, och dina synpunkter är viktiga för oss. Vi blir glada om du hinner besvara enkäten nedan. Tack! 

Enkät

Natur & Kultur Akademi vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)