Invajo - Events tool

Robot fixar framtidens leveranser

Din upplevelse och film från webinaret

Hej!
Du medverkade på webinariet "Robot fixar framtidens leveranser" den 21 januari.

Din feedback är värdefull för att vi ska utveckla våra aktiviteter på bästa sätt. 
Besvara gärna nedan frågor. Nedan finns också länk till webinaret. 

Har du frågor om roboten och projektet Klimatneutral urban logistik, välkommen att kontakta:
Per Sunnergren, per.sunnergren@johannebergsciencepark.com
Mer information om Klimatneutral urban logistik

Våra kommande arrangemang finner du här

Tack för din tid och välkommen igen!

Hälsar
Johanneberg Science Park med vänner 

Enkät

Johanneberg Science Park vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)