Framtidens kollektiva mobilitet - En omdefinierad roll för kollektivtrafiken

Enkät: Framtidens kollektiva mobilitet - En omdefineriad roll för kollektivtrafiken

Tack för att du deltog under eventet Framtidens kollektiva mobilitet - En omdefineriad roll för kollektivtrafiken. Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under seminariet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.


Allt gott
Drive Sweden

Drive Sweden & K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)