Invajo - Events tool

Massor av möjligheter med schaktmassor, del 3

Tack för ditt deltagande - ge oss din utvärdering

Massor av möjligheter med schaktmassor - en kunskapshöjande seminiarieserie i tre delar, arrangerat av Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren avrundades idag med del 3, en digital träff med många tidigare medverkande och nya experter samlade för att gå från ord till handling.
Skicka gärna in anteckningarna från workshopen till charlotte.cederbom@norrkoping.se och maja.kling.ek@lansstyrelsen.se
Här ber vi dig svara på några enkla frågor om dagens innehåll och tidigare delar:

Enkät

Östsvenska Handelskammaren & Cleantech Östergötland vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)