Årsmöte 2023 CSR Västsverige

Utvärdering CSR Västsveriges årsmöte

Vi uppskattar verkligen om du tar dig tiden att svara på en kort enkät. Vi jobbar på uppdrag av våra medlemmar och era åsikter är viktiga för oss. 

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)