Invajo - Events tool

LÄRA MED BERÄTTANDE 2021

Deltagarenkät

Tack för att du deltog på fortbildningsdagarna Lära med berättande 2021! Vi hoppas att de två dagarna gav dig inspiration och användbara tips i din yrkesroll. Vi hoppas att du också vill medverka till att utvärdera dagarna genom att svara på några frågor. Vi behöver dina svar senast 19 februari, så att vi alla har fotbildningen i färskt minne. Dina svar behandlas enbart internt och är helt anonyma. Tack på förhand för dina synpunkter!

Hur svarar jag på enkäten? Scrolla ner så ser du frågorna. Svarsprincipen är enkel, du anger ditt omdöme på en skala 1-5 (där 5 är högsta betyg) genom att helt enkelt skriva din betygssiffra i svarsfältet. Du kan dessutom lämna kommentarer till frågorna om du vill. Frågor märkta med asterisk* måste besvaras för att kunna skicka ditt enkätsvar.

Det är värdefullt för utvärderingen om du har möjlighet att svara innan fredag 19 februari.

Observera att det avslutningsvis finns en förfrågan om att godkänna att dina (anonyma) svar sparas för att användas av Nordiskt Berättarcentrum i utvärdering och utveckling av Lära med berättande. Godkännandet av användarvillkoren är nödvändiga för att dina enkätsvar ska kunna skickas in. 

Tack på förhand för att du hjälper till att utveckla och förädla våra fortbildningsdagar!

Enkät

Nordiskt Berättarcentrum vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)