Enkät: Drive Sweden Lunch & Learn: Uppföljning av de transportpolitiska målen

Tack för att du deltog under DRIVE SWEDEN LUNCH & LEARN: Uppföljning av de transportpolitiska målen.

Vi arbetar vidare med frågor som lyftes under seminariet och skulle uppskatta om du kunde ta ett par minuter för att utvärdera mötet.

Resultatet tar vi med oss in i kommande möten och initiativ.Vi kommer i god tid kalla till de uppföljande möten som nämndes under eventet.

Allt gott!

Drive Sweden

Drive Sweden vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)