Osynliga "föroreningar" och oförutsedda händelser

Din utvärdering är mycket värdefull - hjälp oss att ordna bra event och hitta teman för kommande evenemang!

Hej, 
Vi i arrangörsgruppen vill ta del av Din upplevelse från seminariedagen Osynliga "föroreningar" och oförutsedda händelser. Dina åsikter är mycket värdefulla i planeringen av kommande event. Vad Du tyckte du fungerade bra och mindre bra? Tips på framtida seminarium mm. Svara gärna på våra frågor nedan! 

Presentationerna kommer att inom kort läggas ut på vår hemsida http://www.renaremark.se/event/osynliga-fororeningar-seminarium/

För att komma åt dessa använd följande uppgifter: 
Användarnamn: medlem
Lösenord: +SDa9,+Ba
Webbläsaren måste tillåta poppuppfönster, funkar det inte kan det vara värt att testa en annan webbläsare. 

Tack för en trevlig dag tillsammans!

Nätverket Renare Mark vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)