Frukostseminarium - Nya perspektiv på förändringsarbetet

Tack för att du deltog på seminariet!

Tack för att du deltog på vårt seminarium - Nya perspektiv på förändringsledning.

Här finns länkar till presentationsmaterialet. Vi skulle även gärna vilja veta hur du upplevde seminariet samt vilka ämnen som skulle intressera dig att höra om i framtiden. Vi vore därför glada om du ville fylla i vår korta utvärdering. 


Kontakta gärna Hanna Lövinder eller 0701824052 om du har fler frågor om detta spännande ämne eller vill veta mer om vad vi på Frontit kan hjälpa till med.

Nästa event är planerat till den 30/8, så håll ögonen öppna efter mer info!

Hälsningar,

Vännerna på Frontit