Invajo - Events tool

Ledarskap för samhällsaktörer

Bilder från föreläsningen

PPT från föreläsningen

Hej och stort tack för ert engagemang och deltagande på vår frukostföreläsning i dag.  Vi hoppas att du har tid att svara på ett par korta frågor kring din upplevelse. Tack Sankt Kors och Gullers Grupp som stod för dagens innehåll.

Enkät

Östsvenska Handelskammaren vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)